ประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทางจราจร

ด้วยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจ้ดซ่อมผิวจราจรและทางเท้าถนนเชื่อมสัมพันธ์ช่วงระหว่าง ถนนเลียบวารีถึงคลองลำต้นกล้วย ระเวลาดำเนินการ 120 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ทั้งนี้ สน.หนองจอก ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จราจรประสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน