ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการทดสอบความรู้ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนฯ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สราวุธ จินดาคำ ผบก.น.3 ประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการทดสอบความรู้ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บก.น.3 และได้ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ zoom ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสน. เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
– รอง ผบก.น.3
– ผกก.ทุก สน.
– ผกก.สส.บก.น.3
– ผกก.ฝอ.ฯ
– ผกก.กลุ่มงานสอบสวนฯ
– รอง ผกก.ฝอ.ฯ
– สว.ฝอ.ฯ
– สว.กลุ่มงานสอบสวนฯ