ประชุมขับเคลื่อนการประเมิน ITA

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ชณาวิน พวงเพชร รอง ผบก.น.3 ประธานการประชุมหารือในการขับเคลื่อนเเละกำกับติดตามการประเมิณคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment :ITA ) ของสถานีตำรวจนครบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บก.น.3 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผกก.ฝอ.บก.น.3 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.3 ที่รับผิดชอบงาน (ITA) สว.ฝอ.บก.น.3 เเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน (ITA) เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงาน ITA ทุก สน. ระดับ สว. ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงาน ITA ทุก สน. (เจ้าหน้าที่ Admin)