เคารพธงชาติ

พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อธิชัยภูวพงศ์ รอง ผกก.(ป.) สน.หนองจอก อบรมปล่อยแถวสายตรวจและตรวจความพร้อมสายตรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และสุภาพ รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต