ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการทดสอบความรู้ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนฯ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สราวุธ จินดาคำ ผบก.น.3 ประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก